PSYKOTERAPIA-, TYÖNOHJAUS- JA KOULUTUSPALVELUT

 

Koulutus- ja työhistoria:

Kouluttajapsykoterapeutti 

(Traumapsykoterapia)
Traumapsykoterapeutti (ET) (Kela, Valvira)

Sensomotorisen psykoterapian 1 ja 2-tason koulutus
EMDR-terapeutti
Sairaanhoitaja (AMK)

 

Pääsääntöisesti olen työskennellyt julkisessa terveydenhuollossa eri tavoin psyykkisesti oireilevien aikuisten kanssa. Psyykkiseen traumatisoitumiseen olen perehtynyt jo yli 15 vuoden ajan erilaisissa koulutuksissa ja traumaorientoituneessa työnohjauksessa. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2016 alkaen.

 

Mielen Paikka - Johanna Huhtakangas
Kartanotie 3 as 7, 84100 Ylivieska
Puh. 040 5765046
johanna.huhtakangas@mielenpaikka.fi
Y-tunnus 2754339-8

Psykoterapia on tavoittellista toimintaa, jonka tarkoituksena on lievittää erilaisia psyykkisiä vaikeuksia. Tarjoan traumapsykoterapiaa esimerkiksi yksittäisen traumatapahtuman tai pitkäkestoisen traumatisoitumisen jälkeen. Asiakkaakseni voit hakeutua omakustanteisesti tai Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

 

Kelan kuntoutuspsykoterapia >

Psykoterapiakysely >

 

Tarjoan työnohjausta ja koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka voivat työssään kohdata traumatisoituneita asiakkaita ja potilaita.Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se voidaan sopimuksen mukaan suunnata asiakastyöhön tai työntekijöiden omaan jaksamiseen. Työnohjauksessa viitekehyksenäni toimii traumaterapian keskeiset teoriat.

Tarjoamani koulutus voi esimerkiksi liittyä traumatisoitumisen tunnistamiseen ja hoitamiseen tai ammatissaan traumatisoituneita kohtaavien omaan jaksamiseen tai sijaistraumatisoitumiseen ja myötätuntouupumukseen.